Thời hạn Visa thị thực Việt Nam theo quy định của luật xuất nhập cảnh

Theo quy định về quản lý xuất nhập cảnh thì thời hạn visa thị thực Việt Nam cấp cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu? Theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 quy…

Details