NHỮNG NƯỚC NÀO MIỄN VISA THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG?

NHỮNG NƯỚC NÀO MIỄN VISA THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG? Nhiều bạn thắc mắc đi Singapore, Thái Lan có phải xin visa không ……và những nước nào miễn visa thị thực cho người Việt Nam? Chúng tôi xin trả lời như sau: Công dân Việt Nam khi làm thủ…

Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp Visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an ban hành thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư thông tư số  04/2015/TT-BCA (Download bản World)

Thông tư số  04/2015/TT-BCA (Download bản PDF)